BMS
بهمن 8, 1398
sos1

مركز عملیات امنیت هوشمند

بهمن 8, 1398
مراکز داده

اهمیت ویژه مرکز داده در مشاغل

اهمیت مرکز داده در مشاغل   تکنولوژی پیشرفته اکنون به ما توانایی های جدیدی می دهد تا به آنچه در گذشته غیر ممکن می نمود دست […]
دی 12, 1398

دومین رویداد آموزشی طراحی فیزیکی مراکز داده برگزار گردید

آذر 5, 1398

همایش تخصصی وایرلس و voip

فارسی