رویدادها

در راستای ارتقای علمی و فنی جامعه‌ی فناوری اطلاعات و معرفی سرویس ها و محصولات جدید و کاربردی این حوزه شرکت طلایه داران اقدام به برگزاری وبینارهایی در حوزه های مختلف شبکه و فناوری اطلاعات می نماید.

راهنمای استفاده از وبینار

ردیفعنوان وبینارتاریخساعت 
1وبینار آشنائی با نرم افزار Solarwinds
جهت مانیتورینگ شبکه (آذربایجانشرقی)
۱۳۹۹/۰۲/۲۲۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰ویدیو وبینار
2وبینار مفاهیم پایه ای امنیت شبکه
DLP,Port Sec,Vlan,Dot1x(آذربایجان شرقی ،آذربایجانغربی و اردبیل)
۱۳۹۹/۰۲/۲۸۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰ویدیو وبینار
3وبینار آشنائی با VDI با رویکرد جداسازی شبکه
داخلی از اینترنت در سازمانها(آذربایجان شرقی ،آذربایجانغربی و اردبیل)
۱۳۹۹/۰۲/۳۰۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰ویدیو وبینار
4وبینار تخصصی دیتاسنتر۱۳۹۹/۰۳/27۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰ویدیو وبینار
فارسی