اخبار
اسفند 29, 1400

پیام تبریک عید نوروز توسط مدیرعامل گروه شرکت های طلایه داران

ان مع العسر اليسر به قول خسرو شکیبایی : ” عید واقعی از ان کسی است که پایان سالش را جشن بگیرد ، نه آغاز سالی […]
اسفند 30, 1399

پیام نوروزی 1400 مدیر عامل گروه شرکتهای طلایه داران

اسفند 29, 1398
پیام نوروزی مدیر عامل گروه شرکتهای طلایه داران حسین علی محمدیhossein alimohammadi

پیام نوروزی مدیر عامل گروه شرکتهای طلایه داران

فارسی