سمینار وایرلس و ویپ – گروه شرکت های طلایه داران – سال 98
سیستم تیکتینگ