سمینار دیتاسنتر- شرکت طلایه داران – هتل کایا- سال 98
سیستم تیکتینگ