تجلیل از خانم سیرانی شرکت طلایه داران – سال 94
سیستم تیکتینگ