Strukturlaşdırılmış Şəbəkələrin (LAN) Dizayn və Tətbiqi

Ölkənin təşkilat və qurumlarında kompüter sistemlərindən istifadənin gündən-günə artması və kompüter şəbəkələrindən istifadənin zəruriliyi ilə Talayehdaran qrupu inkişaf etmiş şəbəkələr sahəsində müasir biliklərə və tədqiqatlara əsaslanaraq fəaliyyətini qurdu. Bununla əlaqədar olaraq, təşkilat və şirkətlərin kompüter şəbəkələrinin quruluşunu və infrastrukturunu həyata keçirmək, inkişaf etdirmək və ya yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə xidmətlər və məsləhətlər verilir.
İnfrastruktur şəbəkələrinin dizaynı və həyata keçirilməsində, sürəti və tələb olunan standartları təmin etmək üçün aşağıdakı xidmətlər göstərilə bilər:

Ən yeni qlobal standartlardan istifadə edərək qurulmuş şəbəkələrin dizaynı və tətbiqi

• ANSI / BICS1002 / TIA942 standartları əsasında məlumat mərkəzləri və server otaqlarının dizaynı və icrası
Ən yeni aktiv və passiv şəbəkələr və şəbəkə infrastrukturu avadanlıqları ilə təmin etmək

• Şəbəkə test xidmətlərini ən yeni qlobal test cihazları və sənədlərlə yazılı və multimedia şəklində təmin etmək

• cat7, cat8 və optik lif layihələrinin ən qısa müddətdə icrası

سیستم تیکتینگ
Azerbaijan