اولین همایش تخصصی وایرلس و VoIP در تبریز توسط گروه شرکت های طلایه داران برگزار گردید
سیستم تیکتینگ
فارسی