اخبار
اسفند 29, 1400
پیام تبریک عید نوروز توسط مدیرعامل گروه شرکت های طلایه داران
ان مع العسر اليسر به قول خسرو شکیبایی : ” عید واقعی از ان کسی است که پایان سالش را جشن بگیرد ، نه آغاز سالی […]
اسفند 30, 1399
پیام نوروزی 1400 مدیر عامل گروه شرکتهای طلایه داران
اسفند 29, 1398
پیام نوروزی مدیر عامل گروه شرکتهای طلایه داران حسین علی محمدیhossein alimohammadi
پیام نوروزی مدیر عامل گروه شرکتهای طلایه داران
فارسی